/DK

De Frie Koreografer er en interesseorganisation bestående af 59 freelance koreografer.

Vi er politisk talerør og fagligt forum for medlemmerne og er en vigtig brik i det aktive koreografiske freelance miljø i Danmark. Vores mål er at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans, koreografi og performance i dansk kulturpolitik.


Vi mistede desværre vores hjemmeside i efteråret 2023 under et hackerangreb og er nu ved at genbygge den. Hvis du vil melde dig ind i De Frie Koreografer, eller har andet du vil tale med os om er du velkommen til at skrive til os på:

de.frie.koreografer @ gmail.com


/ENG

De Frie Koreografer is an advocacy organization consisting of 59 freelance choreographers.

We serve as a political voice and professional forum for its members, playing a crucial role in the active choreographic freelance community in Denmark. Our goal is to generate political awareness about choreographers' working conditions and to strengthen the position of dance, choreography, and performance in Danish cultural policy.


We unfortunately lost our website in the fall of 2023 due to a hacker attack and are now in the process of rebuilding it. If you would like to join De Frie Koreografer or have anything else you would like to discuss with us, feel free to reach out by writing to us at:

de.frie.koreografer @ gmail.com