I foreningen De Frie Koreografer findes 2 typer medlemskab.

A ( = aktivt) og S ( = støtte) medlemskab. Optagelse i foreningen sker altid kun som A medlem, S medlemskab opnås kun som følge af et A medlemskab.SÅDAN SØGER DU OM MEDLEMSKAB
Alle ansøgninger om optagelse i foreningen stiles skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde dit cv samt en kort motivation for dit medlemskab.

Ansøgningerne behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Aktivt medlemskab (A-medlemskab):
Opnås når man:

1. som professionel koreograf og kunstnerisk ansvarlig har arbejdet med egne koreografier gennem de sidste 3 år.

2. har gennemført en statsanerkendt koreograf- elle danseuddannelse, hvori koreografi har været en vigtig del af pensum.


Prisen for et A-medlemskab er p.t 200 kr. pr. år.


Støtte medlemskab
Støtte medlemskab overgår man til på følgende måde:

Et A-medlem kan ved planlagt arbejdsorlov, eller hvis man vurderer, at man ikke længere er aktiv som koreograf, men stadig ønsker medlemskab af foreningen, ansøge om at overgå til støtte medlemskab. Bestyrelsen skal modtage en skriftlig anmodning herom.

Som støtte medlem i DFK modtager man nyhedsbreve samt informationer vedr. den årlige generalforsamling.

Prisen for et S medlemskab er p.t 100kr. pr. år.

Udmeldelse
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt med en måneds varsel. Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.