Interesse organisationen De Frie Koreografer blev dannet i 1991 som svar på et udtalt behov for en fælles platform, hos de koreografer, der ikke var tilknyttet et kompagni eller teater. Indtil da havde alle måtte stå frem enkeltvis. De Frie Koreografer kom hurtigt til at fungere som politisk talerør, bl.a. i forbindelse med oprettelsen af Dansescenen og i kampen for og i udviklingen af dansens øvrige institutioner, herunder Dansens Hus og Skolen for Moderne Dans i Danmark.

Derudover fungerede De Frie Koreografer som fagligt forum for medlemmerne. Et af de vigtigste tiltag har været Xpos arrangementerne. Xpos var op igennem 90′erne unge koreografers bedste mulighed for at vise deres arbejde for et publikum under uformelle forhold.

De senere år har DFK primært arbejdet politisk. Af vigtige tiltag kan her nævnes deltagelse i udarbejdelsen af Danse Visionen, som var Dansemiljøets eget bud på en kortlægning af dansen behov og visioner. DFK har derudover været aktiv partner i planlægningen af Scenekunstudvalgets tiltag Dansekonferencen, samt igennem igangsættelsen af en række koreografmøder taget initiativ til at etablere et koreografnetværk i forbindelse med Det nordisk baltiske netværk Kedja.

Nu, som før, er De Frie Koreografers hovedformål at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans og performance i dansk kulturpolitik. Organisationen har en bestyrelse på 6 personer der vælges blandt medlemmerne. Bestyrelsen består p.t. af koreografer der alle stadig er aktive i dansemiljøet. Alt arbejde i dette regi er frivilligt og ulønnet.