BEVILGENDE MYNDIGHEDER I DK

STRUKTUR
Statens Kunstfond er den statslige institution, som bevilger penge til produktion af dans og anden scenekunst i Danmark. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som efter ansøgning bevilger penge til forestillingsprojekter, drift af kompagnier, festivaler og international udveksling. Statens Kunstfonds legatudvalg tildeler arbejdslegater til koreografer og andre skabende scenekunstnere og kan også premiere skabende kunstnere som har udmærket sig. Det er de respektive udvalg i Statens Kunstfonds opgave at støtte bredt og dække alt lige fra de nyuddannede koreografer, over freelance koreograferne til de store projekter og de driftsstøttede kompagnier.

De Frie Koreografer arbejder for at forbedre bevillingsrammen og – strukturen for at tilgodese alle led i fødekæden bedre. Vi mener det er uhensigtsmæssigt at nyuddannede koreografer og etablerede koreografer og kompagnier søger den samme pulje. Vi ønsker i stedet at være med til at udvikle en mere langtidsholdbar og bæredygtig bevillingsstruktur, så der bliver mulighed for en trinvis udvikling. Indenfor den nuværende bevillingsramme er det ikke muligt både at tilgodese de små projekter og de etablerede, driftsstøttede kompagnier på en hensigtsmæssig måde.

Ud over den statslige støtte, støttes dansen i Danmark desuden af en rækker kommunale og private fonde.


UDPEGNINGSRET
Refusionsudvalget: DFK har udpegningsret til Refusionsudvalget sammen med Uafhængige Scenekunstnere og foreningen af Danske Sceneinstruktører.

Refusionsudvalget godkender børne- og voksen opsøgende forestillinger, som spiller i kommunalt regi. Det betyder at kommuner med refusionsordningen kan få dækket 50% af udgifterne til køb af refusionsgodkendte forestillinger.

Voksenopsøgende teater er forestillinger, der spilles på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, fx et bibliotek, et torv eller en rådhushal.

Det er som udgangspunkt Refusionsudvalget, som beslutter, om en forestilling kan godkendes, men forestillinger, der er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst er automatisk refusionsgodkendte. Det gælder fx forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, eller forestillinger, der er produceret af teatre, som får driftstilskud under Lov om scenekunst.

Ønskes en forestilling refusionsgodkendt ansøges refusionsudvalget, som bl.a. kan invitere en produktion til showcase.

Repræsentantskabet: Sammen med Foreningen af Danske Sceneinstruktører har DFK udpegningsret til Repræsentantskabet for Statens Kunstfond.

Det er repræsentantskabets opgave at udpege medlemmer til Statens Kunstfonds udvalg, at følge Statens Kunstfonds virksomhed, hvilket blandt andet betyder, at repræsentantskabet kommenterer fondens årsberetninger, at tildele Statens Kunstfonds hædersydelse til kunstnere og at arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med Statens Kunstfonds Bestyrelse