De Frie Koreografer er en interesseorganisation bestående af freelance koreografer. Vi arbejder i det danske dansemiljø, hvor vi skaber forestillinger under skiftende produktionsformer.

De Frie Koreografer er politisk talerør og fagligt forum for medlemmerne og er en vigtig brik i det aktive koreografiske freelance miljø i Danmark.

De Frie Koreografers mål er at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans og performance i dansk kulturpolitik.

De Frie Koreografer har sammen med Foreningen af Danske Sceneinstruktører udpegningsret til repræsentantskabet i Statens Kunstfond.

De Frie Koreografer har sammen med Foreningen af Danske Sceneinstruktører og Uafhængige Scenekunstnere udpegningsret til Refusionsudvalget for opsøgende- og børneteater.

De Frie Koreografers medlemmer vælger, på en årlig generalforsamling i maj, en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv. Der holdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden.

Bestyrelse:

Forperson: Tali Rázga

Kasserer: Karina Dichov Lund

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kirstine Kyhl Andersen, Gry Raaby, Julie Rasmussen, Carolina Bäckmann, Pernille Garde

Læs mere om vores historie her.
I bestyrelsen for De Frie Koreografer arbejder vi primært for at forbedre freelance koreografers arbejdsforhold og produktionsvilkår i Danmark.
Dette arbejde indebærer bl.a. en løbene dialog med politikere og bevilgende myndigheder, for at opnå en større politisk og offentlig opmærksomhed på vilkårende for dans og koreografi i Danmark.

For at få indblik i vores seneste aktiviteter kontakt venligst forpersonen.

Læs vedtægterne her

Læs mere om de bevilgende myndigheder her
Skriv eller ring til os, hvis du vil søge om medlemskab eller høre mere om vores arrangementer.

Postadresse
De Frie Koreografer
c/o Udviklingsplatformen for Scenekunst
Otto Busses Vej 5A, Bygning 48
2450 København SV

E-mail
de.frie.koreografer@gmail.com

Telefon
Forperson
 Tali Razga +45 26 84 82 39