De Frie Koreografer er en interesseorganisation bestående af profesionelle koreografer og dansere.
Vi arbejder i det danske scenekunstmiljø, hvor vi skaber koreografiske værker i flere forskellige genrer under skiftende produktionsformer.

De Frie Koreografer er politisk talerør og fagligt forum for medlemmerne, og er en vigtig brik i det aktive koreografiske freelance-miljø i Danmark.

De Frie Koreografers mål er at skabe politisk opmærksomhed omkring koreografers arbejdsforhold og at styrke positionen for dans og performance bredt i dansk kulturpolitik.

De Frie Koreografer har sammen med Foreningen af Danske Sceneinstruktører udpegningsret til repræsentantskabet i Statens Kunstfond.

De Frie Koreografers medlemmer vælger på en årlig generalforsamling i maj en bestyrelse bestående af 5-8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv. Der holdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden.

Bestyrelse:

Forperson: Simone Wierød

Næstforperson: Tali Rázga

Kasserer: Karina Dichov Lund

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Nanna Jensen, Tina Tarpgaard


Læs mere om vores historie her.
I bestyrelsen for De Frie Koreografer arbejder vi primært for at forbedre freelance koreografers arbejdsforhold og produktionsvilkår i Danmark.
Dette arbejde indebærer bl.a. en løbene dialog med politikere og bevilgende myndigheder, for at opnå en større politisk og offentlig opmærksomhed på vilkårende for dans og koreografi i Danmark.

For at få indblik i vores seneste aktiviteter kontakt venligst forpersonen.

Læs vedtægterne her

Læs mere om de bevilgende myndigheder her
Skriv eller ring til os, hvis du vil søge om medlemskab eller høre mere om vores arrangementer.

Postadresse
De Frie Koreografer
Rubinsteinsvej 47
2450 København SV

E-mail
de.frie.koreografer@gmail.com

Telefon
Forperson
 Simone Wierød +45 20 88 92 77